Ögon:
CEA (Collie Eye Anomaly) är ett samlingsnamn för ärftliga och medfödda defekter i näthinnan hos collie. CEA delas in i primära och sekundära symtom, där de sekundära symtomen numera är sällsynta och utgörs av näthinneavlossningar och blödningar i ögat. Primära symtom är CRD och colobom. CRD graderas, och är i sina lindrigaste former troligen inget som förosakar något obehag eller påvisbar synnedsättning hos hunden. CRD förvärras inte heller med tiden.Ungefär 70-80% av alla collies har CRD. Colobom förekommer men är relativt ovanligt. Man beräknar att nästan alla collies är anlagsbärare för CEA. Förekomsten av CEA fastställs genom en särskild undersökning utförd av en ögonspecialiserad veterinär. Ögonspeglingen är smärtfri och utförs på vaken valp vid 6 till 10 veckors ålder. SCK rekommenderar att valpar skall vara ögonspeglade vid leverans och att collies som ska användas i avel omspeglas efter ett års ålder.

Höftleder:
HD, höftledsdysplasi eller höftledsfel, är en felaktig utveckling av höftleden. Det är en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser och är en ärftlig defekt. HD graderas från A till E och fastställs genom röntgen av hunden. Hunden måste vara äldre än 12 månader vid tidpunkten för undersökningen. Det är viktigt för dig, din hund och rasen i stort att så många som möjligt röntgas för att vi i framtiden ska kunna öka antalet friska individer. Svenska Collieklubben har sedan några år tillbaka fastslagit en avelspolicy där vi strävar efter att få så många collies som möjligt HD-röntgade.